1. Apakah 'Zoom-A?'
2. Apakah kelebihan yang terdapat pada Zoom-A yang membuatkan saya akan kerugian jika tidak melangganinya?
3. Apakah bentuk latihan yang disediakan dalam program Zoom-A?
4. Apakah kelebihan yang ada pada Zoom-A?
5. Siapakah yang merancang soalan-soalan dalam Zoom-A?
6. Apakah kemudahan yang perlu ada untuk menyertai program Zoom-A?
7. Adakah anak saya perlu mengikuti program Zoom-A, walaupun dia telah menghadiri tuisyen?
8. Adakah Zoom-A meliputi semua sukatan pelajaran yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran?
9. Adakah Zoom-A bersesuaian atau tidak dengan suasana pembelajaran masa kini?
10. Adakah Zoom-A sesuai digunakan oleh semua pelajar?
11. Adakah Zoom - A boleh digunakan di mana-mana sahaja?
12. Adakah Zoom - A boleh digunakan pada bila-bila masa?
13. Adakah Zoom-A menyediakan soalan peperiksaan tahun-tahun lepas?
14. Adakah Zoom-A menyediakan soalan klon peperiksaan tahun-tahun lepas?
15. Adakah Zoom-A dapat membantu anak saya mendapat keputusan A dalam peperiksaan?
16. Adakah ibu bapa boleh memantau praktis anak-anak melalui Zoom-A?