Spektrum

Laman Nasional | Negeri » Bahan Taklimat » Download

» Bahan Taklimat « (16) | Borang (2) | Buku (2) | DSKP (36) | Power Point (1) | Risalah (4) | Smart Homework (6)Tarikh Tajuk
1.10-11-2022 a) Kenali Zoom A (Video)
2.10-11-2022 b) Profil Zoom A (Buku)
3.10-11-2022 c) Kenapa Zoom-A? (Risalah)
4.10-11-2022 d) Gedung Ilmu Zoom-A (Risalah)
5.10-11-2022 e) Jauhari Digital (Risalah)
6.10-11-2022 f) Surat Kelulusan KPM
7.10-11-2022 g) Contoh Tiket Murid
8.10-11-2022 h) Borang Tempahan Waris
9.10-11-2022 i) Aras KBAT (Risalah)
10.10-11-2022 j) Borang Tempahan Sekolah
11.10-11-2022 k) Smart Homework SK (Thn 1)
12.10-11-2022 l) Smart Homework SK (Thn 2)
13.10-11-2022 m) Smart Homework SK (Thn 3)
14.10-11-2022 n) Smart Homework SK (Thn 4)
15.10-11-2022 o) Smart Homework SK (Thn 5)
16.10-11-2022 p) Smart Homework SK (Thn 6)